Aktuality v souvislosti s COVID 19

Vážení klienti,

s ohledem na skutečnost, že ze strany vlády ČR a jejich ministerstev jsou překotně přijímána usnesení a opatření, Vám v této souvislosti nabízím níže alespoň stručný přehled, kde a jak žádat o pomoc. Níže uvedené berte, prosím, jako prvotní informace, potřebné individuální konzultace jsem připravena Vám poskytnout telefonicky, emailem a i po dohodě osobně.

Ošetřovné pro osoby samostatně výdělečně činné

Jedná se o dotace kompenzující OSVČ opatření proti koronaviru, ošetřování člena rodiny ve výši 424 Kč za každý den OČR s tím, že příjem žádostí zajistí kterýkoliv obecní živnostenský úřad. OSVČ která pečuje o dítě (děti) které navštěvují školy i jiná dětská zařízení (v současné situaci uzavřená z důvodu šíření infekce COVID-19) a jsou mladší 13 let, za předpokladu, že na stejné dítě/děti nečerpá tuto dotaci nebo jiný kompenzační příspěvek žádná jiná osoba. Uvedená podpora ve formě dotace bude vyplácena také OSVČ, která pečuje o nezaopatřené dítě (děti) maximálně do věku 26 let, které je závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách, pokud nemůže navštěvovat školu z důvodu jejího uzavření na základě mimořádného opatření proti šíření infekce COVID-19. Podpora se vztahuje i na OSVČ, která pečuje o osobu (osoby) zdravotně postižené aspoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách.  O dotaci se žádá za každý kalendářní měsíc. Dotace bude zaslána na bankovní účet OSVČ uvedený v žádosti.

Žádost můžete vyplnit a odeslat zde

https://osetrovne-osvc.plus4u.net/info/

Odpuštění odvodů na sociálním a zdravotním pojištění OSVČ

Za OSVČ budou ze strany státu hrazeny zálohy v minimální výši na zdravotní a sociální pojištění za období březen 2020 až srpen 2020. Částku nad rámec výše minimální zálohy na tato pojištění bude zúčtována v přehledu za rok 2020 až v roce 2021.

Program Antivirus poskytovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí

O příspěvek na náhradu mezd můžete žádat online zde

https://antivirus.mpsv.cz/

Program „pětadvacítka“ alias Kompenzační bonus pro OSVČ

nejčastější kladené otázky zde

https://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/sluzby-verejnosti/komunikace-s-verejnosti/casto-kladene-otazky/kompenzacni-bonus-pro-osvc-ve-vysi-25-ti-38072

a formulář pro podání žádosti zde

https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/nouzovy-stav/kompenzace-osvc/Zadost-pro-OSVC/Zadost-interaktivni-PDF

Odklad plateb nájemného není schválen Senátem ČR,
bude se o něm jednat na další schůzi Senátu ČR.K odpuštění plateb nájemného či poskytnutí slev na nájemném
je třeba kontaktovat pronajímatele a to i v případě,
že se jedná o obec či městskou část.
Některé městské části (např. Praha 19) schválily odpuštění nájmu plošně,

jiné městské části (Vinoř) budou posuzovavat žádosti individuálně.
Dne 01.04.2020 vláda jednala o možnostech odpuštění nájmů, resp.odsunutí jejich
plateb, opět je to však jen ve fázi návrhu, nechválené
a nelze to do doby schválení
použít.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *