Ujednání o ceně je vždy individuální záležitostí. Základní hodinová sazba za právní služby činí 2.000 Kč včetně DPH. Dle dohody je možné poskytnout právní služby i o víkendech a po 20:00 hod večer za příplatek ve výši 100% základní hodinové sazby.

V této platbě jsou obsaženy veškeré paušální náklady a všechny náklady vyjma soudních a správních poplatků a eventuálního cestovného. Podrobnosti jsou uvedeny v objednávce právních služeb.

Jednorázové a první konzultace jsou placeny v hotovosti dle domluvy klienta s advokátem na začátku jejich jednání.

Poté, co advokát převezme právní zastoupení, připraví klientovi k podpisu objednávku právních služeb a plnou moc. Vyúčtovávání je prováděno měsíčně, a to na základě vystavené faktury s desetidenní lhůtou splatnosti pravidelně na konci kalendářního měsíce. V případě Vašeho úspěchu ponese část nákladů na Vaše zastupování protistrana. Jak velká část to bude, určuje vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. (Advokátní tarif).

Orientační ceny nejčastěji poskytovaných služeb včetně DPH

Převody nemovitých věcí

kupní smlouva, advokátní úschova, návrh na vklad do katastru nemovitostí                 od 10.000 Kč

darovací smlouva, návrh na vklad do katastru nemovitostí                                            od 3.500 Kč

Rodinné právo

nesporný rozvod (dohoda o úpravě poměrů k nezl. dětem, návrh na schválení dohody, návrh na rozvod, dohoda o vypořádání SJM)                                                                                                         od  15.000 Kč

návrh na zvýšení výživného                                                                                            od 5.000 Kč