Mgr. Irena Havránková absolvovala Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni. V roce 2005 obdržela akademický titul Mgr.

Po skončení studií v roce 2005 začala Mgr. Irena Havránková pracovat jako advokátní koncipient advokátní kanceláře Jaroš-Fojtíková  v Praze, kde se specializovala na právo obchodních společností,  právo občanské a to zejména oblast sporného práva.

Od října roku 2008 je Mgr. Irena Havránková advokátkou zapsanou v Seznamu advokátů České advokátní komory pod číslem 12337.

Mgr. Irena Havránková působí jako samostatná advokátka, která poskytuje služby v oblastech rodinného práva (rozvod, vypořádání SJM, úprava poměrů k nezletilým dětem), nemovitých věcí (sepis smluv a realizace advokátních úschov), práva obchodních korporací, práva společenství vlastníků jednotek, vymáhání pohledávek, zastupování v civilních, správních, exekučních, insolvenčních, daňových a trestních řízeních.